segunda-feira, outubro 12, 2009

Charlie – a nova coqueluche de Lyon, actriz de espírito luminoso e profundo.